ژ 1-96

پیام تبریک استاد مرتضی سورانه رییس شورای اسلامی شهر اراک به مناسبت فرا رسیدن ۲۸ مهرماه روزاراک به نام تدبیرگر هستی درآغاز ماه ربیع الاول ....

ژ 1-97

با شادباش ۲۸ مهر سالروز صدارت امیرخرد و خردمندی میرزاتقی خان امیرکبیر و روز اراک،سایت بنیاداراکشناسی از امروز...