تفسیر لوگوی بنیاداراکشناسی

تفسیرِ نماد ، بسیار متنوع و گونه گون است و هرکسی می تواند برداشت خاص خود را داشته باشد ولی در طول زمان برخی نمادها و سمبل ها در مفهوم خاصی تثبیت و پذیرفته شده و به حوزه تخصصی نمادشناسی راه یافته بهمن دلیل آرم ، نشانه ، سمبل و یا لوگو نخستین نمادِ معرفِ سازمان ، موسسه ،کشور و یا هر مولفه جاندار و بی جان دیگری است که موقعیت مولفه ی مذکور را به نمایش می گذارد ، لذا این نکته در انتخاب نماد " اراک شناسی " از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و لذا با بررسی های بسیار و با مشورت برخی از اهالی فکروفرهنگ و پژوهشگران برجسته ، پازن/پازن(بزکوهی) که بوفور در سنگ نگاره های دیرینِ سرزمین آفتاب دیده می شود و بجهت فراوانی در سرزمین خورشید بویژه منطقه حفاظت شده هفتاد قله بعنوان نماد حیات وحش استان شناخته می شود بعنوان نماد این موسسه انتخاب و به رنگ فیروزه ای تزئین گردید که نگاهی رو به جلو و سمت راست دارد و نماد IYI بهمراه یک بوته در نیم تنه پائین و بته جقه و بوته ای دیگر درنیم تنه بالا( پناه شاخ های پازن) برگزیده شد که تفسیر هریک از این ۷ نشانه بشرح زیر می باشد :
۱.عدد ۷:
  از زمان‌های بسیار دور و کهن ، عدد ۷ در میان اعداد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مورد عنایت اقوام مختلف جهان بویژه اقوام شرقی قرار گرفته و نماد و نشانه‌ای از یک نظم کامل است که ، ۷ سین نوروز ، ۷ خان رستم و اسفندیار ، ۷ بار طواف کعبه، ۷ بار رمی جمرات، ۷ بار سعی بین مروه و صفا، ۷ تکبیر و ۷ تهلیل ، ۷ شهر عشق و سلوک مولوی و عطار، ۷ سال قحطی و ۷ سال فراوانی، ۷ طبقه زمین و آسمان، ۷ کره و ۷ دریا، عجایب ۷‌گانه، ۷ روز هفته و... همه و همه ریشه در تقدس و دیرینگی عدد ۷ دارد.
۲.پاژن(پازن):
  از منظر نماد شناسی بزکوهی نشان دهنده ی سرزمینِ فراوانی نعمت ، فرشته ناجی( مشی و مشیانه) ، نماد قدمت و دیرینگی ،آب خواهی ، محافظت ، زایندگی و برکت است.
۳.رنگ فیروزه ای:
  آرامشی که رنگ فیروزه ای ایجاد می کند ثبات و سکونِ بیشتری را تداعی و خستگی را از ذهن می زداید و باعث ایجاد نشاط می گردد و علاقه مندان به این رنگ دارای نیروی جوانی و سرزندگی خاصی هستند . همچنین فیروزه ای را نیز بواقع باید نزدیک ترین نور به رنگ آسمان دانست و از این رو نور فیروزه ای در ذهن ، احساس رها بودن را القا و آرامش فکری و ذهنی بهمراه دارد و رنگی است که به رشد معنوی انسان کمک می کند و بهمین جهت است که رنگ کاشی بکار رفته در معماری کهن و بویژه گنبدِ اغلبِ مساجد و اماکن مقدس به رنگ فیروزه ای است.
۴.روبه جلو و راست:
  نظر باینکه رسالت بنیاد اراک شناسی بر پایه حرکت به سمت پیشرفت و تعالی سرزمین آفتاب است و بر پایه صداقت و راستی بنا نهاده شده ، لذا چشم انداز پازن در این نماد بسمت جلو و راست در این نماد به معنی شفافیت و راه روشنی است در مقابل رفتن به بیراهه و نیز راه کسانی است که خداوند به آنها نعمت کامیابی در دنیا و آخرت عطا فرموده است.
۵.نماد IYI:
  این نماد که به فراوانی در سنگ نگاره های این سرزمین و بخصوص تیمره خمین مربوط به دو تا پنج هزار سال پیش از میلاد بوده و به نظر متخصصین خط میخی ، بهین زیبای(نیکو)مانا ترجمه شده و با معنی « همای سعادت » نزدیکی دارد.
۶.ساقه گُل :
  گل ، یکی از شاهکارهای جهان هستی است که راز و رمز غریبی با خود دارد و گاهی شعرا ، گل را تصویری از آن یگانه معبود ازلی می دانند و در اینجا نماد کشاورزی است که تاریخی دیرین در این سرزمین دارد.
۷.بته‌جِقّه:
  نقش سرو واژگون نشانه ایران و ایرانیان است و درتاریخ هنرهای سنتی همیشه مورد توجه بوده و در تزیین انواع صنایع دستی بویژه پارچه، قالی، گلیم، کاشی ، سفال، شال‌ بافی ، نساجی، خاتم، تشعیر و زربافی در اندازه‌ها و اشکال گوناگون سهم زیادی داشته و در اینجا نمادی است از فرش و قدمت تاریخی فرش ساروق اراک.


عدد ۷:

از زمان‌های بسیار دور و کهن، عدد ۷ در میان اعداد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مورد عنایت اقوام مختلف جهان بویژه اقوام شرقی قرار گرفته و نماد و نشانه‌ای از یک نظم کامل است که ، ۷ سین نوروز ، ۷ خان رستم و اسفندیار ، ۷ بار طواف کعبه، ۷ بار رمی جمرات، ۷ بار سعی بین مروه و صفا، ۷ تکبیر و ۷ تهلیل ، ۷ شهر عشق و سلوک مولوی و عطار، ۷ سال قحطی و ۷ سال فراوانی، ۷ طبقه زمین و آسمان، ۷ کره و ۷ دریا، عجایب ۷‌گانه، ۷ روز هفته و... همه و همه ریشه در پیشینه و دیرینگی عدد ۷ دارد.

شرح نماد بنیاد اراکشناسی

پاژن(پازن):

از منظر نماد شناسی بزکوهی نشان دهنده ی سرزمینِ فراوانی نعمت ،فرشته ناجی( مشی و مشیانه) ،نماد قدمت و دیرینگی ،آب خواهی ،محافظت ،زایندگی و برکت است.


رنگ فیروزه ای:

آرامشی که رنگ فیروزه ای ایجاد می کند ثبات و سکونِ بیشتری را تداعی و خستگی را از ذهن می زداید و باعث ایجاد نشاط می گردد و علاقه مندان به این رنگ دارای نیروی جوانی و سرزندگی خاصی هستند .
همچنین نور فیروزه ای را نیز به واقع باید نزدیک ترین نور به رنگ آسمان دانست و از این رو نور فیروزه ای در ذهن، احساس رها بودن را القا و آرامش فکری و ذهنی بهمراه دارد و رنگی است که به رشد معنوی انسان کمک می کند و بهمین جهت است که رنگ کاشی بکار رفته در معماری کهن و بویژه گنبدِ اغلبِ مساجد و اماکن مقدس به رنگ فیروزه ای است.

شرح نماد بنیاد اراکشناسی

روبه جلو و راست:

نظر باینکه رسالت بنیاد اراک شناسی کهن دیار بر پایه حرکت به سمت پیشرفت و تعالی سرزمین آفتاب است و بر پایه صداقت و راستی بنا نهاده شده ، لذا چشم انداز پازن در این نماد بسمت جلو و راست در این نماد به معنی شفافیت و راه روشنی است در مقابل رفتن به بیراهه و نیز راه کسانی است که خداوند به آنها نعمت کامیابی در دنیا و آخرت عطا فرموده است.


نماد IYI:

این نماد که به فراوانی در سنگ نگاره های این سرزمین و بخصوص تیمره خمین مربوط به دو تا پنج هزار سال پیش از میلاد بوده و به نظر متخصصین خط میخی بهین زیبای(نیکو)مانا ترجمه شده و با معنی « همای سعادت » نزدیکی دارد.

شرح نماد بنیاد اراکشناسی

گل ،یکی از شاهکارهای جهان هستی است که راز و رمز غریبی با خود دارد و گاهی شعرا ، گل را تصویری از آن یگانه معبود ازلی می دانند و در اینجا نماد کشاورزی است که تاریخی دیرین در این سرزمین دارد.


بته‌جِقّه:

نقش سرو واژگون نشانه ایران و ایرانیان است و درتاریخ هنرهای سنتی همیشه مورد توجه بوده و در تزیین انواع صنایع دستی بویژه پارچه،قالی، گلیم، کاشی ، سفال،شال‌ بافی ، نساجی،خاتم، تشعیر و زربافی در اندازه‌ها و اشکال گوناگون سهم زیادی داشته و در اینجا نمادی است از فرش و قدمت تاریخی فرش ساروق اراک.

شرح نماد بنیاد اراکشناسی

اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم


روزی که در پی سالها مطالعه ی تاریخ بعنوان علاقه مندی شخصی برآن شدیم تا پیگیر ثبت بنیاد اراک شناسی بشویم ، ناخود آگاه چنان یقینی حاصل شد که پیش از هر اقدامی تن خویش به پاکی آب شسته ، از خدای خویش یاری جستیم تا در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم و هم از او خواستیم یارانی نصیب گرداند تا در چنین مسیر سنگلاخی همراهمان باشند و دل در گروه میهن عزیزمان ایران کوچک داشته باشند .
اگرچه فرآیند ثبت قانونی بنیاد اراک شناسی کهن دیار اندکی بطول انجامید ولی درنهایت و باعشق و صداقتی که در بین بود ۱۹ تیرماه ۹۸ خورشیدی موفق به ثبت بنیاداراکشناسی با شماره ۱۱۵۸ شدیم که خدای را بر این نعمت شاکر و سپاسگزاریم.