تاریخچه بنیاد اراکشناسی

تاریخچه بنیاد اراکشناسی

طی سالها مطالعه ی تاریخ و مطالبه گری شهروندی ، این نتیجه حاصل آمد که وجود یک موسسه رسمی چونان بنیاد اراک شناسی با تمرکز بر افزایش آگاهی شهروندان از پیشینه سرزمین آفتاب ، می تواند مسیر توسعه اراک بزرگ(استان مرکزی) را هموارتر نماید .
  بهمین منظور طی مکاتبه ای با ریاست کمیسیون فرهنگی پنجمین دوره شورای شهر اراک یادآور شدیم که اراک فعلی بعنوان میراث دار ِ اراک بزرگ و بعنوان مرکز استان و الگوی پیشرفت و توسعه ، پیش و بیش از هر عمران و آبادانی ای ، نیاز به یک کار سترگ فرهنگی دارد تا مناسبات انسانی و ارتباطات اجتماعی در مسیر درستی قرار گیرد که خوشبختانه مورد استقبال واقع و بر همین اساس مقدمات لازم در قالب ایجاد بنیاد اراک شناسی فراهم آمد و بهمراه آقایان دکتر اسماعیل شیعه استاد برجسته شهرسازی، نویسنده و فعال فرهنگی - دکتر ابراهیم اصلانی استاد دانشگاه – دکتر اسماعیل نادری رزمنده ، جانباز دفاع مقدس و استاد دانشگاه- استاد مرتضی سورانه، فعال فرهنگی ، عضو و رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و ریاست دوره پنجم شورای کلانشهر اراک – دکترکاوه فلک افلاکی رئیس وقت شورای شهر دوره پنجم اراک و ... مقدمات تاسیس بنیاد اراک شناسی فراهم و با تائید نام"اراک شناسی کهن دیار" آقایان سید محمود امیدیانی، اسماعیل شیعه، رضا قاسمی، علی عزیزی ، مجید طبیب زاده ، مجتبی گلشن زاده و محمد فرجی بعنوان موسسین ، شرایط ثبت بنیاد را فراهم و پس از حدود ۱۴ ماه ، مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیئت مدیره و بازرس در تاریخ یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ در طبقه دوم موسسه نشر چشمه آفتاب واقع در کوچه شکرائی برگزار و آقایان ابوالفضل عباسی بانی ، ایرج احمدی هزاوه ، علی عزیزی، رضا قاسمی و سید محمود امیدیانی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم ها فاطمه اسماعیل پور و میترا رئوفی بعنوان اعضای علی البدل و محمد فرجی بازرس اصلی و علیرضا عسکری هزاوه هم بعنوان بازرس علی البدل و آقای علی عزیزی بعنوان نخستین مدیر عامل انتخاب و روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ با شماره ۱۱۵۸روند قانونی ثبت با مرجعیت استانداری مرکزی با اهداف زیر طی و با استعفای آقای علی عزیزی در دوم دی ماه ۱۳۹۸، خانم دکتر فاطمه اسماعیل پور جایگزین وی در هیئت مدیره وآقای ابوالفضل عباسی بانی بعنوان مدیر عامل انتخاب گردید. 


خوشبختانه مورد استقبال واقع و بر همین اساس مقدمات لازم در قالب ایجاد موسسه اراک شناسی فراهم آمد و بکمک بهمراه آقایان مرتضی سورانه، فعال فرهنگی و رئیس کمیسیون فرهنگی دوره پنجم شورای شهر اراک – دکتر اسماعیل نادری فعال فرهنگی سیاسی ، رزمنده و جانباز دفاع مقدس و استاد دانشگاه- دکتر اسماعیل شیعه استاد برجسته شهرسازی، نویسنده و فعال فرهنگی - دکترکاوه فلک افلاکی رئیس شورای شهر دوره پنجم اراک - دکتر ابراهیم اصلانی استاد برجسته ی دانشگاه و خانم دکتر رویا حسن زاده فعال فرهنگی، مدرس دانشگاه ، نویسنده و پژوهشگر و یکی دو بزرگوار دیگر مقدمات تاسیس بنیاد اراک شناسی فراهم و با تائید نام"اراک شناسی کهن دیار" آقایان سید محمود امیدیانی، اسماعیل شیعه، رضا قاسمی، علی عزیزی ، مجید طبیب زاده ، مجتبی گلشن زاده و محمد فرجی بعنوان موسسین شرایط ثبت بنیاد را فراهم و پس از حدود ۱۴ ماه ، مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیئت مدیره و بازرس در تاریخ یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ در طبقه دوم موسسه نشر چشمه آفتاب واقع در کوچه شکرائی برگزار و آقایان ابوالفضل عباسی بانی ، ایرج احمدی هزاوه ، علی عزیزی، رضا قاسمی و سید محمود امیدیانی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وخانم ها فاطمه اسماعیل پور و میترا رئوفی بعنوان اعضای علی البدل و محمد فرجی بازرس اصلی و علیرضا عسکری هزاوه بعنوان بازرس علی البدل انتخاب و آقای علی عزیزی بعنوان نخستین مدیر عامل انتخاب و روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ با شماره ۱۱۵۸روند قانونی ثبت با اهداف زیر طی و با استعفای آقای علی عزیزی در دوم دی ماه ۱۳۹۸، خانم دکتر فاطمه اسماعیل پور جایگزین وی در هیئت مدیره وآقای ابوالفضل عباسی بانی بعنوان مدیر عامل انتخاب گردید:

ساختار سازمانی اراکشناسی