اهداف بنیاداراکشناسی:

۱. شناسایی وکدینگ بناهای تاریخی و ارزشمند استان مرکزی.
۲.مشارکت در مرمت ، بهسازی و بازسازی بناهای ارزشمند تاریخی .
۳.توسعه گردشگری و بستر سازی برای حضور گردشگران در استان مرکزی.
۴. شناسائی و معرفی ظرفیت های فرهنگی ،تاریخی ، علمی و اجتماعی استان مرکزی.
۵.کمک فکری به سازمانهای فرهنگی هنری بعنوان اتاق فکر و برگزاری نشست های فرهنگی با اصحاب فکر و فرهنگ .
۶.بالا بردن سطح آگاهی شهروندان از پیشینه ی تاریخی ، فرهنگی ، خاندان کهن ، مفاخر و اسطوره های دینی و ملی استان مرکزی.
۷.آماده سازی بناهای تاریخی جهت استفاده های فرهنگی ، هنری و حتی بهره برداری مسکونی و نیز مشارکت و ترویج ساخت خانه های مشابه بناهای ارزشمند تاریخی .
۸.انجام پژوهش های علمی ، فرهنگی و هنری با هدف شناسائی و ترویج آداب و رسوم محلی اصیل و فاخر اعم از لباس، زبان ،گویش ، لهجه ، بازی ، نمایش های ملی و مذهبی ، موسیقی و...
۹.شناسائی و معرفی ظرفیت های فرهنگی ،تاریخی ، علمی و اجتماعی منطقه با هدف بستر سازی و توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در این خطه از سرزمین ایران بعنوان مقصد نوین گردشگری.
۱۰.مشارکت در مدیریت شهری ، مطالبه گری و تقویت حس میهن‌دوستی و آرمان‌خواهی دین مدارانه و نیز تحکیم ارکان هویت ملی و ترمیم گسست فرهنگی ناشی از رویدادهای تاریخی .
۱۱.ایجاد بستر مناسب برای انجام مطالعات محلی و بهره‌گیری فرهیختگان ، دانش‌پژوهان ، دانشجویان علاقه‌مند به فرهنگ و تمدن و سازمان های مردم نهاد بمنظور بهره‌گیری از آنها در “موسسه”و استفاده از ظرفیت نهفته علاقمندان به مطالعات اراک ‌شناسی در ایران و سایر کشورهای جهان.

اهداف بنیاد اراکشناسی
اهداف بنیاد اراکشناسی
اهداف بنیاد اراکشناسی